• darkblurbg
    Welkom bij Boekbinderij Abbringh
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onze ervaren rekenmeesters Ebo Blokzijl en Arjan Fokkens zijn al vele jaren door de wol geverfd. Ebo en Arjan verzorgen voor èlke aanvraag een maatwerk-offerte. Zo zijn onze klanten altijd verzekerd van een marktconforme aanbieding. Niet zelden leidt het sleutelen aan de correcte offerte er toe , dat Ebo of Arjan gevraagd dan wel ongevraagd advies geven over bij voorbeeld materiaalkeuze of over technische haalbaarheden dan wel onhaalbaarheden.

Ook dàt past naadloos bij onze bedrijfsfilosofie en – cultuur om alles op alles te zetten voor een optimale productie-kwaliteit.

Ebo Blokzijl: direct 050 575 2881 - e.blokzijl@abbringh.nl | Arjan Fokkens: direct 050 575 2882 - a.fokkens@abbringh.nl